Mehmet Tütüncü

Keman

Claremont Oda Orkestrası'nda, viyolonseller grubunun en son sırasında bir sandalye işgal etmiştir.

1957’de doğdu. Adana ve Ankara’da büyüdü, ilkokula İstanbul’da başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yine Boğaziçi Üniversitesi’nden ekonomi dalında master derecesi aldı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Master öğrenimini takiben City University of New York Graduate Center’da ekonomi doktorası yaptı. Doktora sonrası, Belçika’da Universite Catholique de Louvain’de araştırmacı, Los Angeles’ta Pitzer College’da öğretim üyesi olarak bulundu. 1999 yılı sonunda İstanbul’a döndü. “Devletin Manevi şahsiyeti” adında bir hikaye kitabı ve “Küheyli Buharlan” adlı bir roman yayınladı. Halen üniversitede iktisat dersleri vermeyi sürdürmektedir. Kişisel merakları arasında satranç ve müzik sayılabilir, 1983-86 yıllarında Mozaik müzik topluluğunda keman çalmış, 1992-94 yıllarında Claremont Oda Orkestrası’nda, viyolonseller grubunun en son sırasında bir sandalye işgal etmiştir.